Litt om meg.

Jeg er 73 år og er blitt veldig engasjert i Asea og Redox signalmolekyler. Nesten hver eneste dag hører jeg om medmennesker som får en eller annen sykdom. Noen kosmetiske men også mange alvorlige og med døden til følge. Selv mistet jeg min kone i kreft. 

Jeg vet at en medvirkende årsak til de fleste sykdommer er mangel på Redox signalmolekyler. Vi er helt avhengig av disse molekylene for å leve. Kroppen produserer disse selv. Men produksjonen går ned for hvert år vi lever, helt fra ungdommen. Alder er altså den viktigste årsaken, men miljø, kosthold, stress og vanskelige levemåter bidrar sterkt til at prosuksjonen i kroppen blir mindre.

Det er nå faktisk mulig å fylle på med signalmolekyler slik at vi kan leve et bedre helsemessig liv og minske sjansen for mange sykdommer.

Jeg vil fortelle om dette resten av mitt liv for å gi andre mennesker muligheten til å få kjennskap til denne enestående muligheten til å få et bedre liv.

Å kunne fylle på med Redox signalmolekyler er faktisk det størtse gjennombrudd innen helse i dette århundre.

Hilsen Alf

Del denne siden