Del denne siden

Verdens første

og eneste tilskudd av

Redox signalmolekyler

Asea drikken er kanskje det viktigste helsetilskudd du kan få tak i ..

Asea drikken er stapp full av Redox signalmolekyler som cellene dine trenger. Cellene produserer dette selv, men av flere årsaker så minker produksjonen. Asea er eneste leverandør av disse livsviktige molekylene, utenom kroppen din selv. Du er et vandrende kommunikasjonssenter. Uten Redox signalmolekyler får ikke cellene levert viktige signaler. Det oppstår fort ubalanse mellom reduktanter og oksidanter som kan føre til autoimmune sykdommer.

Ta kontakt for viktig informasjon.